【2017】 / Vissel Kobe / Home / No.10 PODOLSKI / International