【2014】 / Sagan Tosu / Away / No.14 FUJITA / Player Issue