top of page

 

【2006】 / Japan / Away / No.4 ENDO / FIFA World Cup

 • 1. Seigo Narazaki

  2. Teruyuki Moniwa

  3. Yuichi Komano

  4. Yasuhito Endo

  5. Tsuneyasu Miyamoto(C)

  6. Koji Nakata

  7. Hidetoshi Nakata

  8. Mitsuo Ogasawara

  9. Naohiro Takahara

  10. Shunsuke Nakamura

  11. Seiichiro Maki

  12. Yoichi Doi

  13. Atsushi Yanagisawa

  14. Alessandro Santos

  15. Takashi Fukunishi

  16. Masashi Oguro

  17. Junichi Inamoto

  18. Shinji Ono

  19. Keisuke Tsuboi

  20. Keiji Tamada

  21. Akira Kaji

  22. Yuji Nakazawa

  23. Yoshikatsu Kawaguchi

bottom of page