【1995/96】 / Borussia Dortmund / Home / No.15 KOHLER