【2018】 / Consadole Sapporo / SP / No.41 MIYOSHI / Hokkaido 150th Anniv. Jersey