【2016/17】 / Borussia Dortmund / Cup(Home) / No.23 KAGAWA / UCL