top of page

 

【2015】 / Japan / Home / No.10 KAGAWA / AFC Asian Cup / Authentic

 • 1. Eiji Kawashima

  2. Naomichi Ueda

  3. Kosuke Ota

  4. Keisuke Honda

  5. Yuto Nagatomo

  6. Masato Morishige

  7. Yasuhito Endo

  8. Hiroshi Kiyotake

  9. Shinji Okazaki

  10. Shinji Kagawa

  11. Yohei Toyoda

  12. Shusaku Nishikawa

  13. Yu Kobayashi

  14. Yoshinori Muto

  15. Yasuyuki Konno

  16. Tsukasa Shiotani

  17. Makoto Hasebe

  18. Takashi Inui

  19. Gen Shoji

  20. Gaku Shibasaki

  21. Gotoku Sakai

  22. Maya Yoshida

  23. Masaaki Higashiguchi

bottom of page