【2014/15】 / Borussia Dortmund / Cup(Home) / No.7 KAGAWA / UCL