【2007】 / Japan / Home / No.20 KAGAWA / FIFA U-20 World Cup / Authentic

 • 1. Akihiro Hayashi

  2. Atsuto Uchida

  3. Michihiro Yasuda

  4. Yohei Fukumoto

  5. Tomoaki Makino

  6. Masato Morishige

  7. Tsukasa Umesaki

  8. Atomu Tanaka

  9. Kazuhisa Kawahara

  10. Yosuke Kashiwagi

  11. Mike Havenaar

  12. Yasuhito Morishima

  13. Masaki Yanagawa

  14. Kota Aoki

  15. Jun Aoyama

  16. Seiya Fujita

  17. Kosuke Ota

  18. Yohei Takeda

  19. Ryuichi Hirashige

  20. Shinji Kagawa

  21. Kazushige Kirihata