【1994/95】 / Blackburn Rovers / Away / No.9 SHEARER